Kornea Hastalıkları

İnsan gözü, her biri farklı işlevleri üstlenmiş olan çeşitli parçaların birleşiminden oluşur. Bu parçalardan biri olan kornea, gözün renkli tabakası olan irisin önünde şeffaf tabakaya verilen isimdir. Dışarıdan göze gelen ışıklar ilk olarak korneaya ulaşır ve daha sonra buradan görme işleminin gerçekleştiği retinaya aktarılır. Kornea üzerinde bazen doğuştan, bazen de sonradan gelişen hastalıklar olabilir. Bu hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesi, müdahale edebilme şansını da arttırır.

Kornea Muayene Yöntemleri

Kornea muayenesinde başvurulan farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin başında biyomikroskopi gelir. Göz bir biyomikroskop ile yakınlaştırılır ve daha sonra göze farklı kalınlıklardaki ışıklar, çeşitli yönlerden gönderilir. Diğer bir yöntem olarak keratometriden söz edilebilir. Göz içi lens uygulaması yapılmadan önce bu teste gereksinim duyulur. Bu yöntemle korneanın kırma gücü test edilir. Topografi yönteminde ise korneanın ön yüzündeki topografik yapı incelenir. Pakimetri yönteminde ise kornea kalınlığı ele alınır. Son olarak da esteziometri yöntemine değinmek gerekir. Bu yöntemde de korneanın duyarlılığı ölçülür.

Kornea Hastalıkları Nelerdir?

Gözün işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi, sağlıklı bir kornea ile mümkündür. Kornea üzerinde meydana gelebilecek çeşitli hastalıklar, görme yetisi üzerinde de doğrudan etkili olur. Sık görülen kornea hastalıkları şu şekilde sıralanabilir:

  • Keratakonus: Miyop ve astigmatın sürekli olarak birlikte ilerlemesi sonucu ortaya çıkan bu hastalık, korneanın incelmesine ve oval yapısını kaybederek sivrileşmesine yol açar. Genellikle ergenlikte başlayan ve 40 yaşından sonra durağan hale gelen bu hastalığın tedavi edilmemesi, kornea nakline kadar uzanan bir dizi sorunun ortaya çıkmasına neden olur.
  • Kuru Göz: Oküler yüzeyde yer alan gözyaşı miktarının yetersiz olmasından ya da sürekli buharlaşma ile birlikte gözyaşı filminin düzensizliğinden dolayı meydana gelir.
  • Herpetik Keratit: Korneanın herpes simpleks virüsü ile karşılaşmasıyla açığa çıkan bir kornea hastalığıdır.
  • Kornea Enfeksiyonları: Çeşitli bakteri, virüs ve mantarların göze bulaşması kornea enfeksiyonuna yol açar. Bu durumda gözde kaşıntı, sulanma ve batma gibi şikayetler ortaya çıkar.
  • Kornea Skarları: Korneanın çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmesi ile birlikte, üzerinde leke oluşması durumudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbeti Başlat